front | blog | talks | videos | docs | photos | podcasts | contact | about me
Daniel Stenberg: M3 Intervju
Intervju i M3

I tidningen M3, nummer 2 2005, publicerades en tvåsidors artikel om Rockbox och om oss tre "huvudpersoner" som startade projektet. 220K pdf

sida 1 sida 2

De inskannade sidorna är bägge över 1MB styck, cirka 1500 x 2000 pixels. sida1 och sida2. PDF-versionen är OCR'ad av Jens Arnold.